22 - 23 Nov.

The Friday - Dj Menzi Freitag, 22. November 2019 - 22:00 Uhr Zeughausbar, Uster, Switzerland

23 - 24 Nov.

Saturday the Club - Dj Menzi Samstag, 23. November 2019 - 22:00 Uhr Zeughausbar, Uster, Switzerland

28 - 29 Nov.

Ustermärt im Züghuus Donnerstag, 28. November 2019 - 21:00 Uhr Zeughausbar, Uster, Switzerland

29 - 30 Nov.

Zeughousenacht am Ustermärt Freitag, 29. November 2019 - 21:30 Uhr Zeughausbar, Uster, Switzerland

30 - 01 Nov.

Saturday the Club - Dj Menzi Samstag, 30. November 2019 - 22:00 Uhr Zeughausbar, Uster, Switzerland

Alli Events uf Facebook